VERLOFAANVRAAG EN VAKANTIE AANVRAAG

VERLOF VOOR 1 DAG
Extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden moet u bij de directeur aanvragen.
Dit moet uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering.
Hierbij kunt u gebruik maken van het formulier dat u hier kunt downloaden. Redenen kunnen zijn:
       - voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten;
       - bij het 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders
       - bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten;
       - bij overlijden van bloed- of aanverwanten;
       - voor verhuizen van het gezin;
       - het voldoen aan een wettelijk verplichting, voor zover deze niet buiten lesuren kan gebeuren;
       - voor sommige religieuze feesten.
De volgende situaties zijn nooit gewichtige omstandigheden
       - familiebezoek in het buitenland;
       - vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
       - vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
       - een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale vakantieperiode op vakantie te
          gaan;
       - eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;
       - verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

VERLOF VOOR MINDER DAN 10 DAGEN
Andere redenen voor verlof minder dan 10 dagen kunt u aanvragen met het formulier dat u hier kunt downloaden.

VERLOF VOOR MEER DAN 10 DAGEN
Een verzoek om verlof van meer dan tien schooldagen per jaar zal via de directeur aan de leerplichtambtenaar worden voorgelegd. Dit moet zo snel mogelijk worden aangevraagd. Dit formulier kunt u hier downloaden.

EXTRA VAKANTIE
Vakantieverlof op grond van de Leerplichtwet moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen bij de directeur.
Vakantieverlof mag binnen de volgende voorwaarden:
       - wegens de specifieke aard van het beroep van één der ouders is verlof niet mogelijk 
         binnen één van de officiële schoolvakanties. (kerst-, carnaval-, mei-, zomervakantie)
         (werkgeversverklaring verplicht, formulier hier downloaden);
       - éénmaal per schooljaar;
       - niet langer dan tien schooldagen;
       - niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar.